«طالب زاده» فعال ضد استکباری که آمریکا تحریمش کرد
نگاهی به کارنامه نادر طالب‌زاده به بهانه‌ی درگذشت وی؛
«طالب زاده» فعال ضد استکباری که آمریکا تحریمش کرد

نادر طالب‌زاده به واسطه فعالیت‌های فرهنگی و تلاش برای همراه سازی متفکران بین‌المللی در راستای مبارزه با استکبار جهانی، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.