مهدعلیای «جیران»؛ زنی تنها که گنهکار نیست!
مهدعلیای «جیران»؛ زنی تنها که گنهکار نیست!

مهدعلیا در سریال «جیران» زن تنهایی است که حق عاشق شدن و از تنهایی در آمدن را دارد و باور کنید یا نه، او در این ماجرای خاص، گناهکار نیست.