بازیگری از دید محمد کارت همچون اجرای موسیقی است
عباس جمشیدی‌فر:
بازیگری از دید محمد کارت همچون اجرای موسیقی است

عباس جمشیدی‌فر در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: محمد کارت چیدمان بازیگری را مثل موسیقی می‌بیند. هر کدام از آن‌ها باید حول یک محور باشند و یک نت جدا داشته باشند تا ریتمی را اجرا کنند که محمد می‌خواهد.