شماره ۵ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)
شماره ۵ ماهنامه صبا منتشر شد (تلویزیون)

در شماره پنجم با محسن کیایی به بهانه پایان پخش هم‌گناه گفتگویی مفصل داشتیم و با عباس غزالی به بهانه تجربه تازه‌اش درباره لذت بازی در نقش های خاکستری صحبت کردیم.