«عنکبوت» جذاب‌ترین سوژه‌ چند سال اخیر را هدر داد!
«عنکبوت» جذاب‌ترین سوژه‌ چند سال اخیر را هدر داد!

«عنکبوت» به جز طرح اولیه داستان، چیزی برای ارائه به مخاطب ندارد و یکی از جذاب‌ترین سوژه‌های چند سال اخیر را هدر داده است.

اصغر فرهادی زیرک‌تر از آن است که نداند ساختن «قهرمان» چه انتقاد‌هایی در پی دارد
نگاه فرامتنی عبدالجواد موسوی؛ منتقد
اصغر فرهادی زیرک‌تر از آن است که نداند ساختن «قهرمان» چه انتقاد‌هایی در پی دارد

اصغر فرهادی زیرک تر از آن است که نداند ساختن فیلمی مثل «قهرمان» او را در معرض چه انتقادهایی قرار می دهد.