«مگه تموم عمر چند تا بهاره؟»؛ بوی خوش زندگی…
«مگه تموم عمر چند تا بهاره؟»؛ بوی خوش زندگی…

«مگه تموم عمر چند تا بهاره؟» که موفق به جذب مخاطب می‌شود، جهان‌بینی کلی هنرمند نیز به وضوح و در پس نگاه او به رخدادهای داستان‌های کوچک و بزرگ پیرامون شخصیت‌های اصلی پیداست.