مجموعه‌های عروسکی؛ محبوبیت همیشگی
مجموعه‌های عروسکی؛ محبوبیت همیشگی

عروسک‌ها گاه با سبقت گرفتن از بازیگران در زمینه محبوبیت و شهرت، در قلب کودکان و بزرگسالان چند دهه نفوذ می‌کنند.