«قهوه ترک»؛ توسعه همدلی و همبستگی اجتماعی
«قهوه ترک»؛ توسعه همدلی و همبستگی اجتماعی

شخصیت های «قهوه ترک» باورپذیر هستند و می تواند به فهم متقابل گروه های اجتماعی از یکدیگر و بنابراین توسعه همدلی و همبستگی اجتماعی کمک کند.

«گلدن تایم»؛روایت یک شر!
نگاهی به درام اجتماعی پوریا کاکاوند
«گلدن تایم»؛روایت یک شر!

«گلدن تایم» روایت شر است؛ شری که دچار ویروس اجتماعی شده و دامن همه را گرفته است.

«تومان» پیام اخلاقی را در بوق و کرنا نمی‌کند
نگاهی به جدیدترین ساخته مرتضی فرشباف؛
«تومان» پیام اخلاقی را در بوق و کرنا نمی‌کند

فیلم تومان جدیدترین ساخته مرتضی فرشباف با بهره‌گیری اصولی از لوکیشن و با تکیه بر فُرمی میزانسن محور، می‌کوشد تا بیان تجربی آثار قبلی‌اش یعنی فیلم سوگ و بهمن را کامل کند.