«مبدل ها:ظهور جانوران»؛ لایواکشنی با داستان و شخصیت پردازی سطحی!
«مبدل ها:ظهور جانوران»؛ لایواکشنی با داستان و شخصیت پردازی سطحی!

سازندگان «مبدل ها:ظهور جانوران» به شکلی سطحی به داستان و شخصیت پردازی پرداخته‌اند و صحنه‌های احساسی فیلم آنقدر قرار نیست تاثیر خاصی روی احساسات بیننده بگذارد.