«ماه سرکش۲»؛دنیای علمی تخیلی اورجینال
«ماه سرکش۲»؛دنیای علمی تخیلی اورجینال

فیلم ماه سرکش2 می‌خواهد شروع کننده یک دنیای جدید باشد؛ دنیایی که می‌خواهد هم جنگ ستارگان و هم یک دنیای علمی تخیلی اورجینال باشد که در آن تهدیدی مرگبار مثل امپراطوری کهکشان را تهدید می‌کند.