مجید صالحی در «صحنه زنی»؛ انتخابی منحصربفرد و هوشمندانه
نگاهی به جدیدترین فیلم علیرضا صمدی؛
مجید صالحی در «صحنه زنی»؛ انتخابی منحصربفرد و هوشمندانه

 فیلم سینمایی «صحنه زنی» آسیب‌شناسی یک معضل اجتماعی برآمده از فقر را بر بستری دراماتیک، محور قرار داده و تلاش می‌کند این وضعیت را از چند سو مورد بازنگری قرار دهد.