حماسه نفرت‌انگیز اسکات از بی‌رحم‌ترین خانواده ایتالیایی
نگاهی به فیلم «خاندان گوچی»؛
حماسه نفرت‌انگیز اسکات از بی‌رحم‌ترین خانواده ایتالیایی

رکس رید منتقد نشریه «آبزرور» معتقد است این جدیدترین ساخته ریدلی اسکات، خاندان و دودمان گوچی را به عنوان شرورترین، خطرناک ترین و بی رحم ترین خانواده ایتالیایی از زمان خانواده «بورجیا» نشان می دهد.