ظاهرمردانه ای شبیه «ردپای گرگ» با گویشی مشابه«قیصر»
نگاهی مثبت به بازی سعید آقاخانی در«خون شد» فیلم تازه مسعود کیمیایی
ظاهرمردانه ای شبیه «ردپای گرگ» با گویشی مشابه«قیصر»

«خون شد» بازگشتی به حال و هوای فیلمساز در دوره ساخت فیلم «قیصر» است و به واقع تلقی مسعود کیمیایی از بحث اصلاح‌گری در ساختارهای اجتماعی همچنان در امتداد تعریف او از قهرمان و کنش‌گری او قرار دارد.