جریان یافتن تلاش و مداومت زنانه‌ در «کندو» 
جریان یافتن تلاش و مداومت زنانه‌ در «کندو» 

گرچه «کندو» بعد از اتفاقات کوزوو ساخته شده، به مخاطبان این نوید را می‌دهد که زندگی «تلاش» و «مداومت» است.