«پیتوک»؛ نوآر به سبک ایرانی
«پیتوک»؛ نوآر به سبک ایرانی

«پیتوک» در درام خود پتانسیلی دارد که برای تمام افرادی که تجربه زیستن در دهه‌های شصت و پنجاه را دارند، تداعی‌گر چیزهایی خواهد شد که ممکن است به راحتی متوجه علت این آشناپنداری نشوند.