«پوست»؛ ایهامی دلپذیر از جهان آینه‌گون ما
«پوست»؛ ایهامی دلپذیر از جهان آینه‌گون ما

«پوست» در تعبیری هنرمندانه و تو در تو، ایهام دلپذیری ارائه می‌دهد از جهانِ آینه‌گونِ ما؛ جهانی که عملکرد و رفتارهای‌مان را در بازتابی غیرقابل پیش‌بینی به سمت‌مان منعکس می‌کند.