«پسران دریا»؛ نوجوانانه اما همه‌شمول
«پسران دریا»؛ نوجوانانه اما همه‌شمول

فیلم «پسران دریا» یک درام نوجوانانه درباره دوران بلوغ است که به واسطه تغییر جغرافیا همه شمولی یافته است.

«پسران دریا»؛ فیلم ساده‌ای که حال مخاطب را خوب می‌کند
«پسران دریا»؛ فیلم ساده‌ای که حال مخاطب را خوب می‌کند

با وجود نقدهایی که به «پسران دریا» وارد است، به لحاظ سادگی فیلم‎نامه، ریتم متعادل و جذابیت تصاویر تماشایش حال مخاطب را خوب می‎کند.