«خیزش، غرش، آتش»؛ یک داستان تاریخی با شخصیت‌هایی اساطیری
«خیزش، غرش، آتش»؛ یک داستان تاریخی با شخصیت‌هایی اساطیری

در فیلم «خیزش، غرش، آتش» با داستانی تاریخی مواجهیم که دو شخصیت اساطیری را احضار می‌کند و آن‌ها را در دل شهری تحت تسلط بیگانگان در برابر هم قرار می‌دهد.