«نُپ»؛ اثری تخیلی اما دم دستی و شعارزده
«نُپ»؛ اثری تخیلی اما دم دستی و شعارزده

فیلم «نُپ» یک اثر تخیلی است که می بایست تماشاگر را سرگرم کند اما متاسفانه شخصیت پردازی در این فیلم تقریباً وجود ندارد و برای هنر فیلمسازی این اثر کمی دم دستی و شعارزده است.