«ناظر»؛ داستان ترسناک آمریکایی
«ناظر»؛ داستان ترسناک آمریکایی

اگرچه منبع اصلی سریال «ناظر» واقعی است اما پی‌رنگ واقعی آنچه اتفاق افتاده تغییر کرده است و احساس می‌شود «ناظر» بیشتر به جهان «داستان ترسناک آمریکایی» تعلق دارد تا «داستان جنایی آمریکایی».