«موقعیت مهدی»؛ درس ایستادگی
«موقعیت مهدی»؛ درس ایستادگی

«موقعیت مهدی» نگاهی عمیقا انسانی به شخصیتی مهم در دوران جنگ دارد به عبارتی حجازی‌فر قضاوت را کنار می‌گذارد و با باکری در لحظه‌های غم و شادی همراه می‌شود.