مستندهای «کنترپوان» و «گلوله باران»؛ طعم مرگ و شور زندگی
مستندهای «کنترپوان» و «گلوله باران»؛ طعم مرگ و شور زندگی

تماشای دو نگاه به دو موضوع در مستند‌های«کنترپوان» و «گلوله باران»، هم نشان دهنده تنوع مستندسازی در ایران است و هم ثابت کننده این که می توان با دیدگاه متفاوت، روایت تازه‌ای از یک وضعیت بارها دیده شده داشت.

«مشق امشب»؛ مستندی دلخراش که نگاه کیارستمی را ادامه می‌دهد
«مشق امشب»؛ مستندی دلخراش که نگاه کیارستمی را ادامه می‌دهد

گاردین در مطلبی به مستند «مشق امشب» به کارگردانی مشترک اشکان نجاتی و مهران نعمت‌اللهی پرداخته است.