«مرده برای دلار»؛ یک وسترن سرزنده
«مرده برای دلار»؛ یک وسترن سرزنده

تازه‌ترین ساخته والتر هیل به نام «مرده برای دلار» در جشنواره ونیز با واکنش نسبتا مثبت منتقدان روبه‌رو شد.