«مردان»؛ خط بطلانی بر یک قطب‌بندی کلیشه‌ای
«مردان»؛ خط بطلانی بر یک قطب‌بندی کلیشه‌ای

كاراكتر هارپر در فیلم «مردان» با رهانيدن وجود خويش از مبدل شدن به شيءشدگي از سوي مردان فيلم، خط بطلاني بر دو قطبي فعال بودن مردانه و منفعل بودن زنانه مي‌كشد.