«مجبوریم»؛ سرشار از تکانه‌های اخلاقی
«مجبوریم»؛ سرشار از تکانه‌های اخلاقی

فیلم «مجبوریم» سرشار از تکانه های اخلاقی و قانونی است که مخاطب را بر سر دو راهی قرار می‌دهد.

«مجبوریم»؛ محترم و جسور
«مجبوریم»؛ محترم و جسور

«مجبوریم» فیلمی محترم و قابل قبول و جسور در نمایش انواع و اقسام مسائل و معضلات اجتماعی است.

وصله پینه تصنعی اتفاقات غیرمنطقی در «مجبوریم»
وصله پینه تصنعی اتفاقات غیرمنطقی در «مجبوریم»

«مجبوریم» نه یک فیلم بلند که سه فیلم کوتاه بدشکل و مستندگونه است که به زور و با زنجیرهای ضعیف به هم وصل شده‌اند.