«قطار سریع‌السیر»؛ سفری پرماجرا، سریع و خونین
«قطار سریع‌السیر»؛ سفری پرماجرا، سریع و خونین

«قطار سریع‌السیر» یک تریلر سیاه، بسیار سریع و خونین و یک سفر پرماجرا و یک هرج و مرج خونین است