«فریبکاری»؛ الهام‌بخش برای همه
«فریبکاری»؛ الهام‌بخش برای همه

«فریبکاری» فیلم الهام بخشی است که توانسته با تغییر الگوی کلیشه‌ای درام‌های ورزشی مخاطبان گسترده‌تری را به خود جذب کند.