«عنکبوت»؛ افسوس برای سینما
«عنکبوت»؛ افسوس برای سینما

فیلم «عنکبوت» با بازی‌های ضعیفش؛ با کارگردانی نابجایش و متاسفانه موسیقی غیر تاثیرگذارش؛ جز افسوس برای سینما، نامی نمی‌توان بر آن نهاد.

«عنکبوت» جذاب‌ترین سوژه‌ چند سال اخیر را هدر داد!
«عنکبوت» جذاب‌ترین سوژه‌ چند سال اخیر را هدر داد!

«عنکبوت» به جز طرح اولیه داستان، چیزی برای ارائه به مخاطب ندارد و یکی از جذاب‌ترین سوژه‌های چند سال اخیر را هدر داده است.