«سونیک ۲»؛ همان فرمول قسمت اول با کیفیت بهتر
«سونیک ۲»؛ همان فرمول قسمت اول با کیفیت بهتر

فیلم «سونیک ۲» توانسته نسبت به قسمت اول در بخش‌هایی پیشرفت کند و تجربه به مراتب سرگرم کننده‌تری نسبت به قسمت اول ارائه کند اما همچنان از همان فرمول قسمت اول پیروی می‌کند.