«راننده تاکسی»؛ زندگی در تاریکی شهر
«راننده تاکسی»؛ زندگی در تاریکی شهر

تراویس در فیلم «راننده تاکسی» آدمی است که شب‌ها در خیابان‌ها ماموریت مشاهده‌گری‌اش را انجام می‌دهد و روزها گزارش‌هایش را می‌نویسد؛ گویی که به این شکل یک «راهنمای پاکیزه سازی شهر» را تهیه و تدوین می‌کند.