«دوک»؛ دنیایی پر از تناقض
«دوک»؛ دنیایی پر از تناقض

«دوک» که یک کمدی – درام و به روایتی کمدی سیاه تلقی می‌شود، به گونه‌ای کمپتون بانتون را به تصویر کشیده‌ که انگار او یک چهره هنری است.