«دوزیست»؛ متکی به بداهه‌پردازی بازیگران
«دوزیست»؛ متکی به بداهه‌پردازی بازیگران

نبود خلاقیت و اتکا به توان بازیگران و گاها بداهه‌پردازی آنها در حکم بی‌اثر کردن تمام تلاش‌هایی است که راه ساخت یک فیلم انجام می‌شود و این اتفاق برای «دوزیست» رخ داده است.

«دوزیست»؛ یک گام فاصله تا یک فیلم خوب
«دوزیست»؛ یک گام فاصله تا یک فیلم خوب

فیلم «دوزیست» یک «آن» تا رسیدن به رده یک فیلم خوب کم دارد و آن‌هم به‌نظر می‌رسد از فیلمنامه‌ای نامتوازن نشات گرفته باشد.

«دوزیست»؛ طبل توخالی
«دوزیست»؛ طبل توخالی

فیلم «دوزیست» برخلاف ژست اسم‌گذاری خاصی که دارد و برخی دیالوگ‌های پرمفهومی که در آن گنجانده شده، یک طبل توخالی است.