«دست خدا»؛ کارناوال آدم‌های بی‌همدم
«دست خدا»؛ کارناوال آدم‌های بی‌همدم

شموليت گوشه‌گيری افراد در فيلم «دست خدا» تا آنجا پيش می‌رود كه می‌شود گفت این فيلم كارناوالی از آدم‌های بی‌همدم و صحبت است.