«حافظه»؛ نگون‌بختی‌های یک قاتل
«حافظه»؛ نگون‌بختی‌های یک قاتل

در «حافظه» با فیلمی طرف هستیم که سر تا ته آن درباره کشتارهای بی‌رحمانه نیست و برعکس سکانس‌های متعدد آرامی دارد که نگون‌بختی‌های یک قاتل افتاده در مسیر پیری و فراموشی را به نمایش می‌گذارد.

«حافظه»؛ نسخه ضعیفی از جیمز باند
«حافظه»؛ نسخه ضعیفی از جیمز باند

کمپبل همیشه کارگردان متوسطی بوده و شاید درنهایت او فقط بلد باشد فیلم جیمز باند خوبی بسازد با این وجود فیلم «حافظه» در عمل حرف زیادی برای گفتن ندارد.