«تی‌تی»؛ فیلمی که از مخاطب سوء استفاده نمی‌کند
«تی‌تی»؛ فیلمی که از مخاطب سوء استفاده نمی‌کند

فیلم «تی تی» عامدانه از احساسات‌گرایی اجتناب کرده و از موقعیت‌های پراحساس به قصد درگیر کردن عاطفه و به دست گرفتن احساسات مخاطب، سوءاستفاده نمی‌کند.

«تی‌تی»؛ در جست‌وجوی زندگی
«تی‌تی»؛ در جست‌وجوی زندگی

«تي‌تي» فيلمي اميدبخش است. ملودرامي دقيق و مدرن كه لحن شيرين شخصيت اولش، ما را به ياد فيلم‌هاي داريوش مهرجويي در دهه 1370 مي‌اندازد.

«تی‌تی»؛ هنر بازی با کلیشه‌ها
«تی‌تی»؛ هنر بازی با کلیشه‌ها

«تی‌تی» ملودرامی است که آگاهانه از بسیاری الگوهای جواب‌پس‌داده سینمای ایران استفاده می‌کند تا به روایت داستان آرام خود بدون آن‌که مخاطب دچار ملال شود، بپردازد.