«تلفن سیاه»؛ نه نوآورانه و نه چندان ضعیف
«تلفن سیاه»؛ نه نوآورانه و نه چندان ضعیف

کارگردانی فیلم «تلفن سیاه» نه آن‌چنان نوآورانه است که سرمنشأ الهام برای سایر فیلمسازها باشد، نه آن‌چنان ضعیف که از تک تک پلان‌ها بتوان عیب و ایراد گرفت.