«آخرین سفردمتر»؛ اثری با بازگویی جدید از داستان کلاسیک دراکولا
«آخرین سفردمتر»؛ اثری با بازگویی جدید از داستان کلاسیک دراکولا

فیلم تلاش می‌کند تا بازگویی جدیدی از داستان کلاسیک دراکولا اثر جدیدی را ارائه کند و به داستانی بپردازد که کمتر احتمالا طرفداران این خون آشام با آن آشنا هستند.

«توطئه‌آمیز: آخرین کلید»؛ عدم پیوستگی و لحنی قابل اعتنا
«توطئه‌آمیز: آخرین کلید»؛ عدم پیوستگی و لحنی قابل اعتنا

«توطئه‌آمیز: آخرین کلید»، به عنوان بزرگ‌ترین مشکلش عدم پیوستگی و نداشتن لحنی قابل اعتنا را یدک می‌کشد. فیلم، صرفا ترکیبی از بخش‌های ترسناک و قسمت‌هایی است که می‌خواهند با قرار گرفتن در بین آن بخش‌ها، طول دقایق اثر را به میزان لازم افزایش دهند.