«تارا»؛ سه صحنه از یک ازدواج
«تارا»؛ سه صحنه از یک ازدواج

جهان فیلم «تارا» امتزاج سه برش از ارتباط انسانی یک زوج روشنفکر است. ارتباطي كه نه از روی عشق بلکه با نفي آن آغاز شده، در مسیر قراردادهای مرسوم اجتماع به ازدواج رسيده و سرانجام هم تحت ­الشعاع موقعیت شخصی هریک به بزنگاهی ختم مي­شود.

«تارا»؛ این روشنفکری نیست!
«تارا»؛ این روشنفکری نیست!

«تارا» فیلم بدی است چون تکلیفش با حرفی که می‌خواهد بزند روشن نیست و از آن بدتر این‌که اصلاً معلوم نیست خود فیلمساز می‌دانسته چه هدفی را قرار است دنبال کند یا نه.