«بی‌گناهان»؛ کودکانی عاری از فساد اما در عین حال بی‌رحم!
«بی‌گناهان»؛ کودکانی عاری از فساد اما در عین حال بی‌رحم!

فیلم نروژی «بی‌گناهان» به‌ شکلی هراس‌انگیز این موضوع را بررسی می‌کند که کودکان چگونه می‌توانند عاری از فساد و در عین حال بی‌رحم باشند.