«بندر بند»؛ پاسخ به نیازی جدی در سینمای مستقل ایران
«بندر بند»؛ پاسخ به نیازی جدی در سینمای مستقل ایران

«بندر بند» ساخته منيژه حكمت را می‌توان پاسخی به نيازی جدی در سينماي مستقل ايران دانست.