«بلوند»؛ آشوبی مطلق برای به‌دل‌ننشستن
«بلوند»؛ آشوبی مطلق برای به‌دل‌ننشستن

فیلم «بلوند» کلکسیونی است از موقعیت‌های آزاردهنده‌ای که بی‌و‌قفه از پس هم می‌آیند،نزدیک به سه ساعت آشوب مطلق. گویی که نتیجه‌ی تلاشی تعمدی برای به‌دل‌ننشستن باشد.