«بشنو و عشق بورز»؛اثری ساده، روان و قابل دسترس
«بشنو و عشق بورز»؛اثری ساده، روان و قابل دسترس

«بشنو و عشق بورز»یک ملودرام ژاپنی است، اثری ساده، روان و قابل دسترس که با کمترین چالش‌های روایی داستان عاشقانه‌ای را پیش می‌برد و فیلم از الگوهای همیشگی قصه‌های عاشقانه‌ی با پایان خوش استفاده می‌کند.