سینمای کودک مورد توجه نهادهای فرهنگی و هنری قرار ندارد
سیدعلی موسوی‌نژاد:
سینمای کودک مورد توجه نهادهای فرهنگی و هنری قرار ندارد

متاسفانه سینمای کودک و نوجوان علیرغم بازدهی بالا به ویژه در مسئله گستره مخاطب، اصلا مورد توجه نهادهای فرهنگی و هنری قرار ندارد.