«انفرادی»؛ لوده‌بازی برای خنداندن تماشاگر به هر قیمت
«انفرادی»؛ لوده‌بازی برای خنداندن تماشاگر به هر قیمت

لوده‌بازی حداکثری در طول فیلم برای خنداندن تماشاگر به هر قیمت برگ برنده اطیابی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که در فیلم انفرادی آن را می‌بینیم. 

«انفرادی»؛یک فستیوال مبتذال با پایین‌ترین سطح کیفی
«انفرادی»؛یک فستیوال مبتذال با پایین‌ترین سطح کیفی

فیلم «انفرادی» مانند ساخته های قبلی مسعود اطیابی، یک فرمول تکراری دارد و آن لوده بازی حداکثری در طول فیلم است تا تماشاگر به هر قیمتی بخندد.