«آهنگ عاشقانه»؛ حرکتی آرام به سمت قله
«آهنگ عاشقانه»؛ حرکتی آرام به سمت قله

«آهنگ عاشقانه» فیلمی است که بی‌شک می‌توان آن را با خیال راحت جزو بهترین‌های سال گذاشت. فیلمی که آرام‌آرام به‌سمت قله حرکت می‌کند.