سیاست‌زدگی در سینمای ایران؛ رها کردن مخاطب به امید جشنواره‌ها
سیاست‌زدگی در سینمای ایران؛ رها کردن مخاطب به امید جشنواره‌ها

برخی از فیلم‌های تولید شده در دو دهه گذشته،نشان می‌دهد فیلمسازان که با آلودن بی‌جهت فیلم‌های‌شان به شعارهای شبه‌سیاسی عملاً به‌جای ارائه اثری نفس‌گیر، نفس تماشاگران را گرفته است و در گیشه ناکام بوده‌اند.