بررسی هویت ملت فلسطین در «این باید بهشت باشد»
نگاهی به فیلمی از سینمای فلسطین؛
بررسی هویت ملت فلسطین در «این باید بهشت باشد»

ایلیا سلیمان، پس از ساخت سه‌گانه سینمایی تحسین‌شده‌اش با فیلم «این باید بهشت باشد» به عنوان نماینده فلسطین به آکادمی اسکار معرفی شد و بار دیگر به مرور مفاهیم مورد توجه خود پرداخت.