فرهاد توحیدی در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: مذهب از فرهنگ جداشدنی نیست
فرهاد توحیدی در گفت‌وگو با ماهنامه صبا: مذهب از فرهنگ جداشدنی نیست

فرهاد توحیدی در گفت‌وگو با ماهنامه صبا گفت: مذهب، جزء لاینفک فرهنگ است. فقط هم در ایران این‌گونه نیست.