غلامرضا تختی؛ اسطوره‌ای چالش برانگیز برای فیلمسازان
غلامرضا تختی؛ اسطوره‌ای چالش برانگیز برای فیلمسازان

ساختن فیلمی درباره اسطوره‌های مردمی در ایران همچون غلامرضا تختی کار دشواری است، آنقدر سخت که کمتر کسی سراغش می‌رود.