علی حاتمی و مفهوم سینمای ملی؛ فرهنگ ایرانی کجاست؟
علی حاتمی و مفهوم سینمای ملی؛ فرهنگ ایرانی کجاست؟

مرحوم علی حاتمی آثارش نه فقط محل نمایش تفکرات، اندیشه‌ها، سبک زندگی و آیین‌های دینی و ملی این سرزمین شدند که عمق باورهای ایرانی را در لایه‌لایه محتوا و حتی ساختار سینمایی آن‌ها گنجاند.